O Mokotowie

Mokotów leży na lewym brzegu Wisły, to południowa dzielnica m.st. Warszawy. Sąsiaduje z dzielnicami: Wilanowem, Ursynowem, Wawrem, Włochami, Ochotą, Śródmieściem i Pragą Południe. Zajmuje powierzchnię 3542 ha (35,4 km2).

Warszawski Mokotów to dzielnica o zróżnicowanym charakterze zabudowy i zagospodarowania, zajmująca rozległe tereny górnego i dolnego tarasu malowniczej skarpy wiślanej. Poprzez swoje ukształtowanie, rozległe tereny zielone, bezpośrednie sąsiedztwo centrum stolicy, Mokotów jest wprost idealny jako miejsce zamieszkania. Ze względu na swoje walory cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców.

Zieleń miejską Mokotowa stanowią zespoły roślinności spełniające cele rekreacyjno-wypoczynkowe i estetyczne, a w szczególności parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, ogrody działkowe, których łączna powierzchnia wynosi 145,75 ha, oraz liczne zarybione stawy i zbiorniki wodne otoczone zielenią, z największym w Warszawie (19,5 ha) Jeziorkiem Czerniakowskim, będącym rezerwatem przyrody.