Wyróżnione wydarzenia

  • Ogłoszenie o przetargu przy ul. J. Czeczota 27

    Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 171/2023 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 1.02.2023 r. PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO Warszawy informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (eto.um.warszawa.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (um.warszawa.pl), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy (bip.warszawa.pl) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu...

  • Ogłoszenie o przetargu przy ul. Okrężnej 46

    Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55/2023 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 13.01.2023 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (eto.um.warszawa.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (um.warszawa.pl), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy (bip.warszawa.pl) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu...