Rada Dzielnicy Mokotów

Kadencja 2018-2023

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy to organ stanowiący i kontrolny Dzielnicy. Liczy dwudziestu ośmiu radnych wybieranych w wyborach samorządowych raz na 5 lat.

Obecna, VIII kadencja Rady będzie trwać do roku 2023.


Kontakt:

ul. Rakowiecka 25/27, pok. 12D
02-517 Warszawa
tel.: 22 443 64 28
faks: 22 325 45 89
e-mail: mokotow.wor@um.warszawa.pl

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy