Wyniki wyszukiwania w serwisie Mokotów

Wyświetlam wyniki dla tagu: komunikaty
 • Artykuł

  Wykaz zwolnionych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat

 • Artykuł

  Uchwała Nr 3573/2023 z dnia 18.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat zwolnionych lokali użytkowych. Uchwała Nr 3574/2023 z dnia 18.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców na okres 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu. Uchwała Nr 3576/2023 z dnia 18.01.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu użytkowego nr LU-1 przy al. Niepodległości 143B na pomieszczenie gospodarcze i...

 • Artykuł

  Wspólnota Mieszkaniowa Podchorążych 27/29 poszukuje wykonawcy do remontu klatek schodowych

 • Artykuł

  Informacja Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na najem garaży na okres 3 lat nr G14/2022 z dnia 06.12.2022 r., przeprowadzonego w dniu 10.01.2023 r.

 • Artykuł

  Ogłoszenie-regulamin konkursu ofert na najem lokali użytkowych na okres 3 lat nr LU1/2023 z dnia 20.01.2023 r.

 • Artykuł

  Uchwała Nr 3554/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat zwolnionych lokali użytkowych. Uchwała Nr 3555/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat lokalu użytkowego– pracowni twórczej nr 28 przy ul. A. J. Madalińskiego 80 na prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuk.

 • Artykuł

  Ogłoszenie-regulamin konkursu ofert nr G1/2023 na najem garaży na okres 5 lat wymagających przeprowadzenia prac remontowych z dnia 17.01.2023 r.

 • Artykuł

  Uchwała Nr 3547/2023 z dnia 4.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia lokalu - pracowni twórczej nr (...) przy ulicy (...) do najmu na rzecz dotychczasowego najemcy, Pana (...), na okres 5 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. Uchwała Nr 3548/2023 z dnia 4.01.2023 r. w sprawie przeznaczenia garażu nr (...) przy ul. (...) do najmu na rzecz dotychczasowego podmiotu na okres 3 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

 • Artykuł

  Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55/2023 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 13.01.2023 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (eto.um.warszawa.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (um.warszawa.pl), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy (bip.warszawa.pl) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym...

 • Artykuł

  dotyczy: inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 150 przy ul. Bytnara „Rudego”

 • Artykuł

  Dotyczy: wydanej decyzji nr 18/CP/MOK/2022 z 13.10.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE, DN 40 PE

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 150 przy ul. Bytnara „Rudego”

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu, wewnętrznej drogi dojazdowej, altany śmietnikowej i stróżówki przy ul. A. Wejnerta

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku szpitalnego w zakresie oddziału Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19, przy ul. Jana III Sobieskiego 9

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie stanowiącym część działek ew. nr 28/1 i nr 26/2 w obrębie 0414 przy al. Harcerzy Rzeczypospolitej

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4 kV na terenie stanowiącym część działek ew. nr 3/35, nr 26/3, nr 26/2, nr 16/1 i nr 3/27w obrębie 0414 przy ul. Batuty

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 150 przy ul. Bytnara Rudego

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku szpitalnego w zakresie oddziału Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19, na działce ew. nr 14 w obrębie 0536 położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 9

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie stanowiącym część działek przy al. Harcerzy Rzeczypospolitej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

 • Artykuł

  Dotyczy: postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.