Wyniki wyszukiwania w serwisie Mokotów

Wyświetlam wyniki dla tagu: komunikaty
 • Artykuł

  Dotyczy: wydanej decyzji nr 18/CP/MOK/2022 z 13.10.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE, DN 40 PE

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 150 przy ul. Bytnara „Rudego”

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu, wewnętrznej drogi dojazdowej, altany śmietnikowej i stróżówki przy ul. A. Wejnerta

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku szpitalnego w zakresie oddziału Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19, przy ul. Jana III Sobieskiego 9

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie stanowiącym część działek ew. nr 28/1 i nr 26/2 w obrębie 0414 przy al. Harcerzy Rzeczypospolitej

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4 kV na terenie stanowiącym część działek ew. nr 3/35, nr 26/3, nr 26/2, nr 16/1 i nr 3/27w obrębie 0414 przy ul. Batuty

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 150 przy ul. Bytnara Rudego

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku szpitalnego w zakresie oddziału Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19, na działce ew. nr 14 w obrębie 0536 położonej przy ul. Jana III Sobieskiego 9

 • Artykuł

  Dotyczy: inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie stanowiącym część działek przy al. Harcerzy Rzeczypospolitej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów

 • Artykuł

  Dotyczy: postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.