Wyniki wyszukiwania w serwisie Mokotów

Wyświetlam wyniki dla tagu: obsługa mieszkańca
 • Artykuł

  Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 • Artykuł

  Dodatek osłonowy jest to pomoc jednorazowa dla osób o najniższych dochodach przysługująca za rok 2022, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu, liczby osób w gospodarstwie...

 • Artykuł

  Dowody osobiste, meldunki, wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestrów

 • Artykuł

  Dział Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO-D-IV) Rejestracja pojazdów – informacja: tel. 22 443 65 02 lub 22 443 65 03 Prawa jazdy: tel. 22 443 63 56, fax: 22 565 19 54 Zatrzymane prawa jazdy: tel. 22 443 64 34 Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe Sprawdź status dowodu rejestracyjnego Sprawy komunikacyjne

 • Artykuł

  Dowód osobisty to dokument, który: Potwierdza tożsamość posiadacza Potwierdza obywatelstwo polskie Pozwala przekraczać granice krajów w strefie Schengen Służy do korzystania z automatycznych bramek granicznych Jako e-dowód służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji obywatela z administracją publiczną oraz innymi podmiotami Obowiązek posiadania dowodu osobistego: Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel RP, który mieszka w Polsce. Dowód osobisty MOŻE mieć każdy obywatel RP...

 • Artykuł

  Odciski palców to nie nowość! Są już od wielu lat pobierane przy procedurze wydawania paszportów, a od niedawna – w procedurze wydawania dokumentów pobytowych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin. Odciski palców mają być dodatkowym zabezpieczeniem dowodu osobistego przed sfałszowaniem dokumentu, a także naszej tożsamości. Odciski palców, ich pobranie, są elementem procedury wydania dowodu osobistego. W trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego są pobierane odciski palców od...

 • Artykuł

  Dowody osobiste otwiera się w nowej karcie)Stanowiska obsługi bezpośredniej - sala A, parter Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27 Informacja, tel. 22 443 63 80 Sekretariat, tel. 22 443 62 60 email: //"> mokotow.ao@um.warszawa.pl Nowe e-dowody już dostępne! Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne. Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza Twoją...

 • Artykuł

  Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Wymiana dowodu osobistego Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia - przez internet Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych Udostępnienie dokumentacji...

 • Artykuł

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Zawieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym Cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

 • Artykuł

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021r., poz. 816 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021r., poz. 1865) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 października 2021r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2021r., poz. 1903)