Wyniki wyszukiwania w serwisie Mokotów

Wyświetlam wyniki dla tagu: obsługa mieszkańca
 • Artykuł

  Dodatek osłonowy jest to pomoc jednorazowa dla osób o najniższych dochodach przysługująca za okres od stycznia 2024 do 30 czerwca 2024, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od...

 • Artykuł

  Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 • Artykuł

  Dowody osobiste, meldunki, wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestrów

 • Artykuł

  Dział Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO-D-IV) Rejestracja pojazdów – informacja: tel. 22 443 65 02 lub 22 443 65 03 Prawa jazdy: tel. 22 443 63 56, fax: 22 565 19 54 Zatrzymane prawa jazdy: tel. 22 443 64 34 Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe Sprawdź status dowodu rejestracyjnego Sprawy komunikacyjne

 • Artykuł

  Dowód osobisty to dokument, który: Potwierdza tożsamość posiadacza Potwierdza obywatelstwo polskie Pozwala przekraczać granice krajów w strefie Schengen Służy do korzystania z automatycznych bramek granicznych Jako e-dowód służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji obywatela z administracją publiczną oraz innymi podmiotami Obowiązek posiadania dowodu osobistego: Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel RP, który mieszka w Polsce. Dowód osobisty MOŻE mieć każdy obywatel RP...

 • Artykuł

  Odciski palców to nie nowość! Są już od wielu lat pobierane przy procedurze wydawania paszportów, a od niedawna – w procedurze wydawania dokumentów pobytowych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin. Odciski palców mają być dodatkowym zabezpieczeniem dowodu osobistego przed sfałszowaniem dokumentu, a także naszej tożsamości. Odciski palców, ich pobranie, są elementem procedury wydania dowodu osobistego. W trakcie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego są pobierane odciski palców od...

 • Artykuł

  Dowody osobiste otwiera się w nowej karcie)Stanowiska obsługi bezpośredniej - sala A, parter Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27 Informacja, tel. 22 443 63 80 Sekretariat, tel. 22 443 62 60 email: //"> mokotow.ao@um.warszawa.pl Nowe e-dowody już dostępne! Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne. Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza Twoją...

 • Artykuł

  Art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Do wniosku o wydanie dowodu załącza się kolorową fotografię o wym. 35x45 mm, wykonaną na jasnym jednolitym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlającą w sposób...

 • Artykuł

  Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Wymiana dowodu osobistego Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia - przez internet Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych Udostępnienie dokumentacji...

 • Artykuł

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Zawieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym Cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

 • Artykuł

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021r., poz. 816 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021r., poz. 1865) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 października 2021r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2021r., poz. 1903)

 • Artykuł

  O dowodach osobistych ogólnie Po co kolejne zmiany w dowodach osobistych? Zmiany w dowodach osobistych są spowodowane ujednoliceniem wydawanych dokumentów oraz ich zabezpieczeń w krajach Unii Europejskiej. Odciski palców oraz skan podpisu mają być dodatkowym zabezpieczeniem przed fałszowaniem dokumentów oraz podrabianiem naszej tożsamości. Czy muszę w ogóle posiadać dowód osobisty? Mam ważny paszport. Każdy pełnoletni obywatel RP mieszkający w kraju ma obowiązek posiadania dowodu osobistego....

 • Artykuł

  Zameldowanie / Wymeldowanie Stanowiska obsługi bezpośredniej - sala A, parter Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27 Informacja, tel. 22 443 63 80 Sekretariat, tel. 22 443 62 60 email: //"> mokotow.ao@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Punkty przyjmowania wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz alimentacyjnych w Dzielnicy Mokotów: Punkt dla mieszkańców Górnego Mokotowa: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Dąbrowskiego 71. Wnioski można składać w poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00-16:00, wtorek w godz. 8:00-12:00. tel. 22 443 67 62, 22 443 67 64 mokotow.wsz.dabrowskiego@um.warszawa.pl Punkt dla mieszkańców...

 • Artykuł

  INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU ,,DOBRY START’’ Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry Start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start". Według nowych...

 • Artykuł

  RACHUNKI BANKOWE WAŻNE OD 1.01.2020 r. UWAGA: od 1.01.2020 r. wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki utworzone w Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa), które przejęło z Urzędów Dzielnic zadania w powyższym zakresie oraz w zakresie opłaty skarbowej. Lp. Nazwa rachunku Nr rachunku bankowego Przeznaczenie rachunku 1 ...

 • Artykuł

  Skargi i wnioski / Rozpatrywanie skarg obywateli Skargi i wnioski / Rozpatrywanie wniosków obywateli W jaki sposób można złożyć skargę i wniosek: pisemnie – w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub listownie .Pisemna skarga składana...

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowisko obsługi bezpośredniej - tel. 22 443 65 22, 22 443 65 23 Przyjmowanie wniosków o: dzierżawę nieruchomości, udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie innego terminu płatności za dzierżawę gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów, ustanowienie służebności gruntowej. Informacje dotyczące opłat...

 • Artykuł

  Obsługa mieszkańca prowadzona jest przez Wydział Obsługi Mieszkańców, w którym załatwisz sprawy w jednym miejscu, otrzymasz formularze wniosków i pomoc przy wypełnieniu, uzyskasz informacje o procedurach realizacji spraw w Kartach Informacyjnych dostępnych w Urzędzie lub on-line w portalu Warszawa 19115 Pracownicy WOM nie rozpatrują spraw merytorycznie i nie podejmują decyzji administracyjnych. Kategorie spraw urzędowych - procedury, załączniki do pobrania Punkt Informacyjny (w...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Mokotów pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Dodatkowo w poniedziałki w godz. 16:00-18:00 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów w Wydziałach: Obsługi Mieszkańców, Działalności Gospodarczej, Delegaturze BAiSO oraz kasach. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, z uwagi na duże natężenie ruchu klientów, zalecamy: w miarę możliwości zachowanie bezpiecznej odległości dbanie o dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa itp. Prosimy o stosowanie się do...