Wyniki wyszukiwania w serwisie Mokotów

Wyświetlam wyniki dla tagu: obsługa mieszkańca
 • Artykuł

  Dodatek osłonowy jest to pomoc jednorazowa dla osób o najniższych dochodach przysługująca za okres od stycznia 2024 do 30 czerwca 2024, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od...

 • Artykuł

  Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 • Artykuł

  Dowody osobiste, meldunki, wydawanie zaświadczeń i udostępnianie danych z rejestrów

 • Artykuł

  Dział Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO-D-IV) Rejestracja pojazdów – informacja: tel. 22 443 65 02 lub 22 443 65 03 Prawa jazdy: tel. 22 443 63 56, fax: 22 565 19 54 Zatrzymane prawa jazdy: tel. 22 443 64 34 Sprawdź czy twoje prawo jazdy jest gotowe Sprawdź status dowodu rejestracyjnego Sprawy komunikacyjne

 • Artykuł

  Dowód osobisty to dokument, który: Potwierdza tożsamość posiadacza Potwierdza obywatelstwo polskie Pozwala przekraczać granice krajów w strefie Schengen Służy do korzystania z automatycznych bramek granicznych Jako e-dowód służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji obywatela z administracją publiczną oraz innymi podmiotami Obowiązek posiadania dowodu osobistego: Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel RP, który mieszka w Polsce. Dowód osobisty MOŻE mieć każdy obywatel RP...