Wyniki wyszukiwania w serwisie Mokotów

Wyświetlam wyniki dla tagu: obsługa mieszkańca
 • Artykuł

  RACHUNKI BANKOWE WAŻNE OD 1.01.2020 r. UWAGA: od 1.01.2020 r. wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki utworzone w Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa), które przejęło z Urzędów Dzielnic zadania w powyższym zakresie oraz w zakresie opłaty skarbowej. Lp. Nazwa rachunku Nr rachunku bankowego Przeznaczenie rachunku 1 ...

 • Artykuł

  Skargi i wnioski / Rozpatrywanie skarg obywateli Skargi i wnioski / Rozpatrywanie wniosków obywateli W jaki sposób można złożyć skargę i wniosek: pisemnie – w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub listownie .Pisemna skarga składana...

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowisko obsługi bezpośredniej - tel. 22 443 65 22, 22 443 65 23 Przyjmowanie wniosków o: dzierżawę nieruchomości, udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie innego terminu płatności za dzierżawę gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów, ustanowienie służebności gruntowej. Informacje dotyczące opłat...

 • Artykuł

  Obsługa mieszkańca prowadzona jest przez Wydział Obsługi Mieszkańców, w którym załatwisz sprawy w jednym miejscu, otrzymasz formularze wniosków i pomoc przy wypełnieniu, uzyskasz informacje o procedurach realizacji spraw w Kartach Informacyjnych dostępnych w Urzędzie lub on-line w portalu Warszawa 19115 Pracownicy WOM nie rozpatrują spraw merytorycznie i nie podejmują decyzji administracyjnych. Kategorie spraw urzędowych - procedury, załączniki do pobrania Punkt Informacyjny (w...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Mokotów pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Dodatkowo w poniedziałki w godz. 16:00-18:00 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów w Wydziałach: Obsługi Mieszkańców, Działalności Gospodarczej, Delegaturze BAiSO oraz kasach. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, z uwagi na duże natężenie ruchu klientów, zalecamy: w miarę możliwości zachowanie bezpiecznej odległości dbanie o dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa itp. Prosimy o stosowanie się do...