Wyniki wyszukiwania w serwisie Mokotów

Wyświetlam wyniki dla tagu: obsługa mieszkańca
 • Artykuł

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021r., poz. 816 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021r., poz. 1865) Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 października 2021r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (Dz. U. z 2021r., poz. 1903)

 • Artykuł

  O dowodach osobistych ogólnie Po co kolejne zmiany w dowodach osobistych? Zmiany w dowodach osobistych są spowodowane ujednoliceniem wydawanych dokumentów oraz ich zabezpieczeń w krajach Unii Europejskiej. Odciski palców oraz skan podpisu mają być dodatkowym zabezpieczeniem przed fałszowaniem dokumentów oraz podrabianiem naszej tożsamości. Czy muszę w ogóle posiadać dowód osobisty? Mam ważny paszport. Każdy pełnoletni obywatel RP mieszkający w kraju ma obowiązek posiadania dowodu osobistego....

 • Artykuł

  Zameldowanie / Wymeldowanie Stanowiska obsługi bezpośredniej - sala A, parter Urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27 Informacja, tel. 22 443 63 80 Sekretariat, tel. 22 443 62 60 email: //"> mokotow.ao@um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Punkty przyjmowania wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz alimentacyjnych w Dzielnicy Mokotów: Punkt dla mieszkańców Górnego Mokotowa: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Dąbrowskiego 71. Wnioski można składać w poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00-16:00, wtorek w godz. 8:00-12:00. tel. 22 443 67 62, 22 443 67 64 mokotow.wsz.dabrowskiego@um.warszawa.pl Punkt dla mieszkańców...

 • Artykuł

  INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU ,,DOBRY START’’ Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry Start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start". Według nowych...

 • Artykuł

  RACHUNKI BANKOWE WAŻNE OD 1.01.2020 r. UWAGA: od 1.01.2020 r. wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki utworzone w Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa), które przejęło z Urzędów Dzielnic zadania w powyższym zakresie oraz w zakresie opłaty skarbowej. Lp. Nazwa rachunku Nr rachunku bankowego Przeznaczenie rachunku 1 ...

 • Artykuł

  Skargi i wnioski / Rozpatrywanie skarg obywateli Skargi i wnioski / Rozpatrywanie wniosków obywateli W jaki sposób można złożyć skargę i wniosek: pisemnie – w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub listownie .Pisemna skarga składana...

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowisko obsługi bezpośredniej - tel. 22 443 65 22, 22 443 65 23 Przyjmowanie wniosków o: dzierżawę nieruchomości, udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie innego terminu płatności za dzierżawę gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów, ustanowienie służebności gruntowej. Informacje dotyczące opłat...

 • Artykuł

  Obsługa mieszkańca prowadzona jest przez Wydział Obsługi Mieszkańców, w którym załatwisz sprawy w jednym miejscu, otrzymasz formularze wniosków i pomoc przy wypełnieniu, uzyskasz informacje o procedurach realizacji spraw w Kartach Informacyjnych dostępnych w Urzędzie lub on-line w portalu Warszawa 19115 Pracownicy WOM nie rozpatrują spraw merytorycznie i nie podejmują decyzji administracyjnych. Kategorie spraw urzędowych - procedury, załączniki do pobrania Punkt Informacyjny (w...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Mokotów pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Dodatkowo w poniedziałki w godz. 16:00-18:00 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów w Wydziałach: Obsługi Mieszkańców, Działalności Gospodarczej, Delegaturze BAiSO oraz kasach. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, z uwagi na duże natężenie ruchu klientów, zalecamy: w miarę możliwości zachowanie bezpiecznej odległości dbanie o dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa itp. Prosimy o stosowanie się do...