Wyniki wyszukiwania w serwisie Mokotów

Wyświetlam wyniki dla tagu: obsługa mieszkańca
 • Artykuł

  Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Wymiana dowodu osobistego Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 12. roku życia - przez internet Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych Wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych Udostępnienie dokumentacji...

 • Artykuł

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Zawieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym Cofnięcie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych

 • Artykuł

  Art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Do wniosku o wydanie dowodu załącza się kolorową fotografię o wym. 35x45 mm, wykonaną na jasnym jednolitym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlającą w sposób...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Mokotów pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Dodatkowo w poniedziałki w godz. 16:00-18:00 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów w Wydziałach: Obsługi Mieszkańców, Działalności Gospodarczej, Delegaturze BAiSO oraz kasach. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, z uwagi na duże natężenie ruchu klientów, zalecamy: w miarę możliwości zachowanie bezpiecznej odległości dbanie o dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa itp. Prosimy o stosowanie się do...

 • Artykuł

  Punkty przyjmowania wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz alimentacyjnych w Dzielnicy Mokotów: Punkt dla mieszkańców Górnego Mokotowa: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Dąbrowskiego 71. Wnioski można składać w poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00-16:00, wtorek w godz. 8:00-12:00. tel. 22 443 67 62, 22 443 67 64 mokotow.wsz.dabrowskiego@um.warszawa.pl Punkt dla mieszkańców...

 • Artykuł

  INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU ,,DOBRY START’’ Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry Start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start. Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start". Według nowych...

 • Artykuł

  RACHUNKI BANKOWE WAŻNE OD 1.01.2020 r. UWAGA: od 1.01.2020 r. wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki utworzone w Centrum Obsługi Podatnika (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa), które przejęło z Urzędów Dzielnic zadania w powyższym zakresie oraz w zakresie opłaty skarbowej. Lp. Nazwa rachunku Nr rachunku bankowego Przeznaczenie rachunku 1 ...

 • Artykuł

  Skargi i wnioski / Rozpatrywanie skarg obywateli Skargi i wnioski / Rozpatrywanie wniosków obywateli W jaki sposób można złożyć skargę i wniosek: pisemnie – w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub listownie .Pisemna skarga składana...

 • Artykuł

  Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowisko obsługi bezpośredniej - tel. 22 443 65 22, 22 443 65 23 Przyjmowanie wniosków o: dzierżawę nieruchomości, udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenie innego terminu płatności za dzierżawę gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów, ustanowienie służebności gruntowej. INFORMACJE DOTYCZĄCE ...

 • Artykuł

  Obsługa mieszkańca prowadzona jest przez Wydział Obsługi Mieszkańców, w którym załatwisz sprawy w jednym miejscu, otrzymasz formularze wniosków i pomoc przy wypełnieniu, uzyskasz informacje o procedurach realizacji spraw w Kartach Informacyjnych dostępnych w Urzędzie lub on-line w portalu Warszawa 19115