null

Budynek DOM "Polkowska" - opis dostępności architektonicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. #Opis_sposobu_dojazdu
 1. #Wejście_do_budynku
 2. #Komunikacja_wewnętrzna
 1. #Dostosowania_(pochylnie,_platformy,_informacje_głosowe,_pętle_indukcyjne)
 2. #Informacja_o_prawie_wstępu_z_psem_asystującym
 3. #Informacja_o_możliwości_skorzystania_z_tłumacza_języka_migowego
 4. #Inne_sposoby_porozumiewania_się_(dostępny_łatwy_tekst_do_czytania,_filmy_w_języku_migowym)
 5. #Pomieszczenia_sanitarne
 6. #Pomieszczenia_konferencyjne_lub_inne_kluczowe_miejsca_dla_budynku
 7. #Ewakuacja_z_budynku

Budynek m.st. Warszawy, ul. Polkowska 7, 00-727 Warszawa

Siedziba Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „POLKOWSKA”

 1. Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Polkowskiej łączącej się bezpośrednio z ul. Chełmską.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Dojścia piesze chodnikiem od ulicy Chełmskiej.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Centralna znajduje się w odległości do ok. 5,5 km. Dojazd za pośrednictwem komunikacji miejskiej.

Najbliższe przystanki autobusowe: Chełmska 03 (kierunek- Ursynów PŁD.: 107, - Al. Krakowska: 141), Chełmska 4 (kierunek-Warszawa Centralna: 107,- Witolin: 141), znajdują się w odległości ok. 200m;

Chełmska 1 (kierunek - Wilanów: 131, 159, 162, 180, - Ursynów: 185, - Ursus: 187) znajduje się
w odległości do 300 m.

Chełmska 02 (kierunek - DW Centralny: 131, - Ochota: 159, - Hallera: 162, - Chomiczówka: 180, - Marymont: 185, - Stegny: 187)  znajduje się w odległości do 450 m.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje bezpośrednio na terenie posesji za budynkiem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na placu zaplecza technicznego.

Brak w okolicy postoju taksówek.

 1. Wejście do budynku

Wejście główne zadaszone, znajduje się w centralnym miejscu frontowej ściany budynku od ulicy Polkowskiej 7, jest łatwo do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone
w drzwi dwuskrzydłowe otwierane (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów) umożliwia komunikacje pojazdów dla niepełnosprawnych, jednak ze względu na brak podjazdu dla niepełnosprawnych, uniemożliwiony jest samodzielny dostęp dla osób na wózku. Przy bramce wejściowej po prawej stronie, zlokalizowany jest system przyzywowy dla niepełnosprawnych,
w postaci przycisku dzwonka.  Dodatkowe wejście dla pracowników znajduje się z tyłu budynku, od podwórka. Dojście piesze wzdłuż ul. Polkowskiej jest w miarę równe, bez nachyleń. Na elewacji frontowej znajduje się oznakowanie tablicą informacyjna Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Hol wejściowy jest przestronny, jasny , bez  oznakowania dotykowego na posadzce. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie,  prowadzą na pierwsze piętro.

 1. Komunikacja wewnętrzna

Korytarze na parterze i piętrze średnio szerokości 1,20 m umożliwiające wyminięcie się 2 osób.
Z korytarzy wejścia do pokoi poprzez drzwi drewniane bez samozamykaczy, oznakowane są  tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna jest dostępna bezpośrednio z korytarza na piętrze. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne poręcze.

Brak.

 1. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak dostępu do tłumacza PJM.

 1. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

 1. Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze na końcu korytarza. Drzwi do toalety nie wyposażone są w samozamykacz. W toalecie zabezpieczona jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej strony od wejścia, wyposażona jest w jednostronną podnoszoną poręcz. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

 1. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Brak sali konferencyjnej.  

 1. Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja klatką schodową. Korytarze i klatka schodowa wyposażone w oznaczenia drogi ewakuacyjnej. Od strony podwórza znajduje się drugie wyjście ewakuacyjne z budynku z zewnętrznymi schodami.