null

Budynek DOM "Służewiec" - opis dostępności architektonicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. #Opis_sposobu_dojazdu
 1. #Wejścia_do_budynku_i_obszar_kontroli
 2. #Komunikacja_wewnętrzna
 1. #Dostosowania_(pochylnie,_platformy,_informacje_głosowe,_pętle_indukcyjne)
 2. #Informacja_o_prawie_wstępu_z_psem_asystującym
 3. #Informacja_o_możliwości_korzystania_z_tłumacza_języka_migowego
 4. #Inne_sposoby_porozumiewania_się_(dostępny_łatwy_tekst_do_czytania,_filmy_w_języku_migowym)
 5. #Pomieszczenia_sanitarne
 6. #Pomieszczenia_konferencyjne,_lub_inne_kluczowe_miejsca_dla_budynku
 7. # Ewakuacja_z_budynku

Budynek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Smoluchowskiego 2, 02-679 Warszawa

Siedziba:

 • Działu Nadzoru Eksploatacji Zasobu Komunalnego
 • Działu Zieleni
 • Dział Obsługi Mieszkańców - Służewiec
 • Zespół do Spraw Obniżek Czynszowych
 1. Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Modzelewskiego i ul. Smoluchowskiego.

Uwaga: Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

od Al. Wilanowskiej i miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Modzelewskiego 23. Dojście piesze od ul. Modzelewskiego, Al. Wilanowskiej. Przejścia dla pieszych przez Al. Wilanowską wyposażone są w sygnalizację świetlną, brak sygnalizacji dźwiękowej. Przejścia ze styku z chodnikami wyposażone w płyty chodnikowe z guzami. Przejście przez ul. Smoluchowskiego nie oznakowane. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody (słupki, donice).

Dojście od skrzyżowania ul. Modzelewskiego z Al. Wilanowską  wynosi ok. 350 m.

Dojście piesze od miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych ok.150 do 350 m.

Najbliższe przystanki autobusowe: Smoluchowskiego 01 (kierunek ul. Rzymowskiego,

ul. Bokserska: 174), Smoluchowskiego 03 (kierunek Metro Wilanowska: 365, 218, 165), Smoluchowskiego 02 (kierunek: Al. Niepodległości, Centrum: 174), Smoluchowskiego 04 (kierunek. Rondo Unii Europejskiej: 165, 218, 365).

Przystanek Smoluchowskiego 01 i 02 znajdują się przy ul. Modzelewskiego. Przystanki Smoluchowskiego 03 i 04 znajdują się przy Al. Wilanowskiej. Dojście od przystanków autobusowych wynosi ok. 200 do 350 m. Przejścia przez ulice jak w opisie dla pieszych.

Dojazd samochodem Al. Wilanowską i ul. Modzelewskiego.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością w liczbie 4 miejsc rozmieszczonych pojedynczo wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Modzelewskiego 23.

Brak w okolicy postoju taksówek.

 1. Wejścia do budynku i obszar kontroli

Wejście ogólnodostępne do budynku znajduje się w prawym skrzydle budynku od strony ul. Modzelewskiego. Wejście dla osób niepełnosprawnych nie mogących poruszać się po schodach znajduje się w tylnej elewacji od strony parkingu.

Dojście do budynku jest równe, bez nachylenia. Wejście główne po schodach z szerokim podestem i balustradą. Wejście dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika. Przy wejściu głównym znajduje się tablica z nazwą Urzędu, godzinami pracy i tabliczka informująca o lokalizacji wejścia dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe główne dwuskrzydłowe przeszklone. Szerokość wejścia przy otwartym jednym skrzydle 98 cm, przy otwarciu drugiego skrzydła powyżej 150 cm. Drzwi wejściowe z przedsionka do holu dwuskrzydłowe przeszklone. Szerokość przejścia przy otwartym jednym skrzydle wynosi 87 cm, po otwarciu drugiego skrzydła 145 cm. W drzwiach z przedsionka do holu próg o wysokości 1 cm. Wejście drzwiami głównymi swobodne. Drzwi wejściowe główne i z przedsionka wyposażone w pochwyty i samozamykacze. Przedsionek i hol przestronne bez oznakowania dotykowego w posadzce.

Przy drzwiach wejściowych dla osób niepełnosprawnych znajduje się domofon umożliwiający wezwanie pracownika biura (przycisk nr 1) w celu otwarcia drzwi i przewiezienia windą klienta na pierwsze piętro budynku. Drzwi jednoskrzydłowe pełne z szerokością przejścia 121 cm, bez progu. Drzwi wyposażone w klamkę, brak samozamykacza. Hol z windą przestronny bez oznakowania dotykowego w posadzce.

W budynku brak pętli indukcyjnej, dostępu do tłumacza języka migowego oraz oznaczeń brajlowskich.

W  holu  głównym  znajduje  się  bezpośrednie  wejście  do  Zespołu do Spraw Obniżek  Czynszowych, wejście  do  Działu  Nadzoru   Eksploatacji  Zasobu  Komunalnego, Działu Zieleni oraz schody na piętro do Działu Obsługi Mieszkańców - Służewiec.

Wejście   do   pomieszczeń   Działów   Eksploatacji   Zasobu   Komunalnego i  Działu Zieleni przy użyciu domofonu zgodnie z instrukcją umieszczoną na szybie drzwi.

Drzwi wejściowe do Działów Eksploatacji   Zasobu   Komunalnego  i  Działu Zieleni nie oznakowane, szklone, bez samozamykacza, otwierane klamką, próg wysokości 1 cm. Przy otwartym jednym skrzydle szerokość przejścia wynosi 91 cm, po otwarciu dwóch skrzydeł szerokość przejścia wynosi 132 cm.

 1. Komunikacja wewnętrzna

Korytarz w kształcie litery „U”. Szerokość korytarza od 148 do 150 cm z miejscowymi przewężeniami od 77 do 108 cm. Wejścia bezpośrednio z korytarza do pokoi, otwierane klamkami, oznakowane tabliczkami.

Korytarz w kształcie litery „U”. Szerokość korytarza od 145 do 197 cm z miejscowymi przewężeniami od 86 do 125 cm. Wejścia bezpośrednio z korytarza do pokoi, otwierane klamkami, oznakowane tabliczkami.

Schody na piętro dostępna z holu wejścia głównego. Stopnie schodów nieznacznie wystają poza obrys podstopnic. Schody wyposażone w balustradę jednostronną z pochwytami. Na półpiętrze podest.

Towarowo – osobowa. Obsługiwana przez pracownika biura. Winda przestronna. Wejście do windy przestronne.

 1. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do ogólnodostępnych pomieszczeń budynku.

 1. Informacja o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

Brak

 1. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak

 1. Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy korytarzu w Dziale  Nadzoru  Eksploatacji  Zasobu  Komunalnego i Działu Zieleni. Toaleta na drzwiach z numerem nr 14. Klucz do toalety znajduje się w pokoju nr 4. Drzwi otwierane klamką, bez samozamykacza.

W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Możliwości transferu przedniego i bocznego. Brak jest systemu przyzywowego. Miska ustępowa jest zamontowana na prawo od wejścia do toalety. Deska sedesowa na wysokości 42 cm od posadzki. Umywalka znajduje się po lewej stronie od wejścia. W toalecie brak poręczy. Drzwi zamykane kluczem.

 1. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Brak pomieszczeń konferencyjnych. Pomieszczeniami kluczowymi są wszystkie pomieszczenia biurowe. W pomieszczeniach biurowych ograniczona przestrzeń manewrowa.

 1.  Ewakuacja z budynku

Ewakuacja z pomieszczeń ogólnodostępnych przez korytarze z piętra schodami i windą, dalej drzwiami do wejścia głównego i drzwi dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie wyjścia wyposażone w oznaczenia drogi ewakuacyjnej.