null

Budynek DOM "Wierzbno" - opis dostępności architektonicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. #Opis_sposobu_dojazdu
 1. #Wejście_do_budynku
 2. #Komunikacja_wewnętrzna
 1. #Dostosowania_(pochylnie,_platformy,_informacje_głosowe,_pętle_indukcyjne)
 2. #Informacja_o_prawie_wstępu_z_psem_asystującym
 3. #Informacja_o_możliwości_skorzystania_z_tłumacza_języka_migowego
 4. #Inne_sposoby_porozumiewania_się_(dostępny_łatwy_tekst_do_czytania,_filmy_w_języku_migowym)
 5. #Pomieszczenia_sanitarne
 6. #Pomieszczenia_konferencyjne,_lub_inne_kluczowe_miejsca_dla_budynku
 7. #Ewakuacja_z_budynku

Budynek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy

Siedziba Działu Obsługi Mieszkańców „Wierzbno” przy ul. O. Kolberga  6, 02- 650 Warszawa.

 1. Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Oskara Kolberga nr 6.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 

Dojścia piesze są od ulicy Oskara Kolberga lub ulicy Woronicza na której znajduje się przejście dla pieszych i przystanki komunikacji miejskiej. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik  nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku wzdłuż ulicy Kolberga występują Jedynie parkujące na chodniku samochody osobowe. Nie ma słupków na przejściach, a kamienne siedziska, stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja METRO WIERZBNO znajduje się w odległości do ok. 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów z obustronną poręczą oraz windę dla osób niepełnosprawnych. 

Najbliższe przystanki autobusowe Woronicza przy TVP, Al. Niepodległości przy J.P Woronicza.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Oskara Kolbego 3.  Miejsce parkingowe jest na jezdni.

 

 

Brak w okolicy postoju taksówek.

 

 1. Wejście do budynku

Główne wejście znajduje się od ulicy Kolberga, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi automatycznie samozamykające się i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm z możliwością do 180 cm, brak progów).

Dojście piesze z chodniczkiem o kącie nachylenia uniemożliwiającym gromadzenie się wód opadowych. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „Wierzbno”. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny (Kancelaria) jest w odległości ok. 8 m.b. od wejścia, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej w budynku oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody na końcu holu  prowadzą wyłącznie na pierwsze piętro gdzie pracują inspektorzy nadzoru i księgowość kosztowa. Nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych i w przypadku kiedy osoba z niepełnosprawnością chce zapoznać się lub załatwić sprawę z inspektorem, pracownik telefonicznie przywoływany jest do stolika znajdującego się na korytarzu głównym.

 1. Komunikacja wewnętrzna

 

 

Korytarz na parterze jest szeroki umożliwiający wyminięcie się osób na wózkach. Na  korytarzu znajdują się stoliki do obsługi osób z priorytetem dla niepełnosprawnych czekających na pracownika.

Schody na pierwsze piętro gdzie umieszczona jest obsługa techniczna budynków i lokali oraz księgowość kosztowa nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz.

Brak wind w budynku.

 1. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnej w budynku.

 

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak dostępu w całym budynku do tłumacza PJM.

 1. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy
  w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim w całym budynku.

 

 1. Pomieszczenia sanitarne

Jedna ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywanego. Miska ustępowa jest wyposażona w obustronne poręcze i umieszczona jest na wprost drzwi, po lewej stronie wejścia jest umywalka.

 

 1. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Brak pomieszczeń i sali konferencyjnych.

 1. Ewakuacja z budynku

Brak windy do celów ewakuacyjnych. Drogi ewakuacyjne oznakowane, zainstalowane oświetlenie awaryjne.