null

Budynek DOM „Madalińskiego” - opis dostępności architektonicznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. #Opis_sposobu_dojazdu
 1. #Wejście_do_budynku_i_obszar_kontroli
 2. #Komunikacja_wewnętrzna
 1. #Dostosowania_(pochylnie,_platformy,_informacje_głosowe,_pętle_indukcyjne)
 2. #Informacje_o_prawie_wstępu_z_psem_asystującym
 3. #Informacja_i_możliwości_korzystania_z_tłumacza_języka_migowego
 4. #Inne_sposoby_porozumiewania_się_(dostępny_łatwy_tekst_do_czytania,_filmy_w_języku_migowym)
 5. #Pomieszczenia_sanitarne
 6. #Pomieszczenia_konferencyjne,_lub_inne_kluczowe_miejsca_dla_budynku
 7. # Ewakuacja_z_budynku.

Siedziba: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów Działu Obsługi Mieszkańców DOM „Madalińskiego” przy ulicy Wiśniowej 35, 02-545 Warszawa.

 1. Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Wiśniowej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie https://www.wtp.waw.pl/

Dojście piesze jest od ulicy Madalińskiego.

Przejścia dla pieszych na ulicy Madalińskiego  nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.

Chodnik jest częściowo podzielony na pas dla pieszych i samochodów, który na wysokości budynku jest tylko dla pieszych. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. wjazd do prześwitu bramowego budynku znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Madalińskiego i Wiśniowej, wjazd na tył budynku Wiśniowa 35, słupki. Kosz na śmieci występuje poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Śródmieście i  Dworzec Centralny znajdują się w odległości do
ok. 6 km. Dojście na perony jest możliwe za pomocą  wind i schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Madalińskiego - Szpital 01 (kierunek Utrata  138), 

Madalińskiego Szpital 02 (kierunek Bokserska: 138), Madalińskiego (kierunek Bokserska: 138)  znajdują się w odległości do 200 m.

 

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się wewnątrz podwórza przy ul. Wiśniowej nr 35.

Brak w okolicy postoju taksówek.

 1. Wejście do budynku i obszar kontroli

Główne zadaszone wejście znajduje od strony ulicy Wiśniowej. Wejście jest wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, drzwi wejściowe dwuskrzydłowe rozwieralne (szerokość przejścia szerszego skrzydła powyżej 90 cm)   

Dojście piesze z ulicy Wiśniowej  jest po schodach i z podjazdu .

Z tyłu budynku dwa wyjścia (szerokość przejścia 90cm) na rampę budynku i po schodach.

Na elewacji znajdują się tablice: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „Madalińskiego” 02-545 Warszawa ul. Wiśniowa 35. Godziny urzędowania poniedziałek – piątek 7-15.

Budynek nie posiada punktu informacyjnego. W holu (przy wejściu) jest zawieszona na ścianie tablica informacyjna.

 1. Komunikacja wewnętrzna

Korytarze na parterze i na piętrze (szerokość przejścia powyżej 120 cm) prowadzą do wszystkich pokoi znajdujących się po jego obu stronach. Wejścia do pokoi o szerokości przejścia 90 cm, oznakowane z tabliczkami. Drzwi wyposażone są w klamki, nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Klatka schodowa trzy biegowa dostępna z holu. Stopnie schodów są proste bez podcięć (szerokość przejścia  108 cm - 110 cm)  Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody do drugiego półpiętra wyposażone są w jednostronną  poręcz,  powyżej w balustradę metalową z pochwytem.

Brak  windy w budynku.

 1. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak w budynku: pętli indukcyjnej, informacji głosowej.

 1. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń w budynku.

 1. Informacja i możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

Brak w budynku dostępu do tłumacza PJM.

 1. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego łatwego teksu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

 1. Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w holu przy drzwiach wejściowych. W toalecie jest przestrzeń manewrowa z transferem przednim,  brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest obok miski ustępowej i jest wyposażona w obustronne poręcze.

 1. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku

Sala konferencyjna oznakowana tabliczką. Brak pętli indukcyjnej, występuje ograniczona przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózkach. 

 1. Ewakuacja z budynku.

Klatką schodową do ulicy Wiśniowej i przez korytarz na parterze na tył budynku. Klatka schodowa i korytarze wyposażone w oznaczenia drogi ewakuacyjnej.