null

Informacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwała nr XXXVIII/200/2021 z 06-07-2021

w sprawie określenia na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy stref czynszowych najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy


Wniosek o regulację tytułu prawnego do lokalu należy złożyć w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Wiktorska 91a, 02-582 Warszawa.


Zasady wynajmowania lokali są określone Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 11) oraz Uchwale Nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

Wniosek o najem lokalu należy złożyć w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Wiktorska 91a, 02-582 Warszawa.

Najem lokalu mieszkalnego z zasobu miasta