null

O nas

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

 • ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240ze zm.),

 • statutu ZGN stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIII/1023/2004/ miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnie 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych Warszawa-Mokotów w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
  w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,  znowelizowanego uchwałą Nr XV/468/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy  z dnia 13 września 2007 r.

 • innych przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami, ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zadaniem Zakładu jest :

 • gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy-ustaleniami organów Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy:

 1. mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy,

 2. powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy,

 • podejmowanie działań na rzecz określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego

 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy.