null

Odpracowanie długu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ZGN Mokotów informuje o możliwości „odpracowania” zaległości w opłatach za lokal na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 5586/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2014 r. 

  1. Do programu mogą przystąpić osoby, które zajmują lub zajmowały lokal mieszkalny wchodzący w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy i posiadają zadłużenie w opłatach za lokal mieszkalny.
  2. Użytkownik lokalu może wskazać inne osoby, które będą wykonywać w jego imieniu i na jego rzecz usługi i prace.
  3. Informacje o pracach, które mogą być wykonywane przez dłużnika można uzyskać w siedzibie ZGN Mokotów przy ul. Irysowej 19 w pokoju nr 22.
  4. Rozliczenie ze wykonaną prace następuje w formie bezgotówkowej i dotyczy wyłącznie zaległości w opłatach.