Zamówienia publiczne

Klauzula(otwiera się w nowej karcie) o przetwarzaniu danych osobowych
Do 130.000 zł(otwiera się w nowej karcie) Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł
Od 130.000 zł(otwiera się w nowej karcie) Zamówienia o wartości równej lub wyższej od 130.000 zł