Zarząd Dzielnicy Mokotów

Rafał Miastowski – Burmistrz Dzielnicy Mokotów

tel. 22 443 64 02, 22 443 64 03

fax 22 325 45 50

e-mail: mokotow.sekretariat@um.warszawa.pl

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Urodził się w 1971 r. w Warszawie.

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Doświadczony samorządowiec. W latach 2006–2008 pełnił funkcję Członka Zarządu Dzielnicy Bielany, a od stycznia 2008 r. Burmistrza Dzielnicy Wilanów. W latach 2010–2015 był Burmistrzem Dzielnicy Bielany, następnie w latach 2015-2018 Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Były członek organizacji harcerskiej. Honorowy Dawca Krwi. Wolny czas lubi spędzać aktywnie.

Burmistrz Dzielnicy Mokotów od 27 listopada 2018 r.

Burmistrz Rafał Miastowski przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, w sekretariacie bądź telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 02 lub 22 443 64 03, w pok. 103 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Nadzoruje pracę:

 • Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów

 • Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Mokotów

 • Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów

 • Wydziału Inwestycji i Remontów dla Dzielnicy Mokotów

 • Wydziału Kadr dla Dzielnicy Mokotów

 • Wydziału Organizacyjny dla Dzielnicy Mokotów

 • Wydziału Prawny dla Dzielnicy Mokotów

 • Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Mokotów

 • Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Mokotów

Współpracuje z:

 • Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa

Anna Lasocka – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Mokotów

tel. 22 443 64 05

fax 22 325 45 51

e-mail: mokotow.sekretariat5@um.warszawa.pl

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów uczestniczyła w rocznym europejskim programie  stypendialnym na Uniwersytecie w Trewirze, RFN. Ukończyła podyplomowe studia prawnoporównawcze na Uniwersytecie w Bonn.

Jako radca prawny przez ponad 20 lat zajmowała się obsługą prawną i reprezentacją procesową podmiotów gospodarczych oraz organizacji non-profit, w tym fundacji  i stowarzyszeń. Prowadziła wiele seminariów i szkoleń, w tym dla aplikantów radcowskich.

Działaczka społeczna, wolontariuszka w wielu akcjach społecznych, sekretarz zarządu mokotowskiego koła .Nowoczesnej. Wolny czas lubi spędzać aktywnie na świeżym powietrzu.

Zastępczyni Burmistrza  Dzielnicy Mokotów od 8 stycznia 2019 r.

Zastępczyni Burmistrza Anna Lasocka przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, w sekretariacie bądź telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 05, w pokoju 109 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Nadzoruje pracę:

 • Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów
 • Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
 • Zespołu Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Mokotów
 • Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów

Jan Ozimek – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów

tel. 22 443 64 07

fax 22 325 45 51

e-mail: mokotow.sekretariat4@um.warszawa.pl

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Zastępca Burmistrza Jan Ozimek przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, pod numerem telefonu 22 443 64 07, w dniach pracy urzędu, w godzinach od 8:00 do 16:00, w pokoju 109 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Nadzoruje pracę:

 • Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Mokotów
 • Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów
 • Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Mokotów
 • Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów

Marek Rojszyk –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów

tel.: 22 443 64 11

fax 22 325 45 52

e-mail: mokotow.sekretariat3@um.warszawa.pl

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki.

Z samorządem Mokotowa związany od ponad 20 lat. Był radnym dzielnicy Mokotów w latach 1998-2002 oraz 2010-2018 i radnym m.st. Warszawy 2002-2010, w Radzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady m.st. Warszawy.

Były Poseł na Sejm RP, zasiadał w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

W latach 2001-2003 Prezes Polskiego Związku Łuczniczego oraz Członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Lubi dobrą literaturę s-f oraz piesze wyprawy górskie i wędrówki po Podlasiu.

Zastępca Burmistrza Marek Rojszyk przyjmuje mieszkańców, po wcześniejszym umówieniu spotkania, pod numerem telefonu 22 443 64 11, w pokoju 120 przy ul. Rakowieckiej 25/27. 

Nadzoruje pracę:

 • Wydziału Obrotu Nieruchomościami dla Dzielnicy Mokotów
 • Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Mokotów
 • Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów
 • Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
 • Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów

Krzysztof Skolimowski –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów

tel. 22 443 64 09

fax 22 325 45 52

e-mail: mokotow.sekretariat2@um.warszawa.pl

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Krzysztof Skolimowski, urodził się 2 września 1961 roku w Warszawie, żona Anna, dwoje dzieci.

Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach szkolnych i studenckich był także harcerzem instruktorem Hufca ZHP Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów, początkowo w Szczepie 196 WDHiZ, a następnie - w 307 WDHiZ im. Obrońców Westerplatte.

W roku 1994 został radnym nowopowstałej Gminy Warszawa-Wilanów, a po roku został zastępcą burmistrza w tej gminie.

W latach 1997-2001 pracował we władzach samorządowych w Wawrze (zastępca burmistrza), Wesołej (miejski dyrektor oświaty) i Pradze-Południe (zastępca dyrektora zarządu Dzielnicy). Przyczynił się wówczas do dynamicznego rozwoju Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Praga-Południe”.

W roku 2001 wrócił do pracy w administracji rządowej, najpierw w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, a następnie, po wygranym konkursie, został Dyrektorem Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W 2011 r. został uhonorowany przez sekretarza Rady Ochrony Walk i Męczeństwa Andrzeja Kunerta medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W tym samym roku w dowód szczególnego uznania za wybitny wkład w popularyzację historii walk o stolicę w II wojnie światowej otrzymał od Fundacji Warszawa Walczy medal "Za upamiętnienie walk o Warszawę 1939-1945".

Od 2006 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów.

Hobby: piesze wędrówki, a także poznawanie nowych miejsc w Polsce i za granicą.

Zastępca Burmistrza Krzysztof Skolimowski przyjmuje mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania, w sekretariacie bądź telefonicznie, pod numerem telefonu 22 443 64 09, w pokoju 120 przy ul. Rakowieckiej 25/27.

Nadzoruje pracę:

 • Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów
 • Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów
 • Zespołu Kultury dla Dzielnicy Mokotów
 • Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
 • Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych
 • Instytucji Kultury

Współpracuje z:

 • Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich